Odvoz odpadu a suti

Bouráte historický dům a nebo jen malou chatu? A potřebujete kompletní odvoz odpadu a stavební sutě? Disponujeme nákladními vozy o celkové nosnosti od 4 – 14 tun a vlastníme sklopky a také kontejnery na odpad o objemu 3 – 12 m3.

To znamená pokud bouráte dům, který má zhruba přes 250 m3 sutě, jsme schopni demoliční odpady odvozit již během dvou až tří dní. Pro naložení sutin používáme stavební stroje, které dokážou kontejner či valník naložit již během několika minut. V případě kompletních prací na kompletní odvoz a to včetně bourání nás neváhejte kontaktovat. Přizpůsobíme Vaši poptávku, naši přijatelné ceně k všem zákazníkům. Pokud máte původní starý dům, postaráme se nejen o odvoz sutě ale také o demolici.

Máte areál, pozemek kde je mnoho nepořádku? Samozřejmě nabízíme také vyklízecí práce a to nejen strojní naložení ale také ruční. Bouráme a odvážíme odpady z domů, pozemků, zahrad a jiných objektů. Pokud jsou nutné vyklízecí práce, tak naši pracovníci vše z nemovitostí vystěhují a naloží do předem přistavených kontejneru. Pro práci používáme kontejnery které disponují otevíracími vraty. Jednoduše kontejner naplníme a veškeré odpady odvezeme na skládku.

Odvoz sutě

Cílem odvoz sutin, je revitalizace pozemku a úklid pozemků od náletových dřevin a odvozu sutě z černé stavby. Pokud stavba nepotřebuje povolení k demoliční práci, tak jednoduše přijedeme. Dopravíme techniku a o vše se postaráme. V případě legální stavby zapsané v katastru nemovitostí, nabízíme také zajištění povolení k demolicí a odvozu sutě na ekologické skládky.

Odpady které odvážíme:

03 01 05 Piliny, hobliny, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13 Plastový odpad
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
16 01 03 Pneumatiky
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
17 01 01 Beton

Demolice domu a odvoz hlíny a sutě

17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 Měď, bronz mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 03 Uliční smetky
20 03 07 Objemný odpad

Komplexní demolice vč. odvozu odpadu (odvoz z místa demolice až na skládku).
Nabízíme demolice a likvidace všech možných starých cihlových domů, staveb, chat, chalupy.

Likvidace železných konstrukcí a demolice různých kovových objektů, garáží, hal atd.
Demontáž střech zejména sedlových, demontáž trubkové haly atd.

Demoliční práce provádíme jak strojně, tak i ruční demolice (postupné oddělení např. od přilehlého dvojdomu atd.)